จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕ข๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
(นายสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๘๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่ถือเป็นวันลา
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๘๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกำลังใจคอปกโปโลสีเหลือง ๑๐๐ ตัว เพื่อให้สมาชิกสมาคมคนตาบอด ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๘๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
    คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๑๐ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๘๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูล "การทำงานเป็นทีมของบุคลากรต่างเจนเนอเรชั่นกับประสิทธิผลของการทำงาน กรณีศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญในกรุงเทพมหานคร”
แจ้งเวียน หน่วยงานในส่วนกลาง
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๘๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๕
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจออนไลน์
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๗๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๗๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
(นายอาชว์วิษฎ์ เพ็ญสุภา อดีตรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๗๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม (มารดาของนางโรสรินทร์ คณิตาภิลักษณ์)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๗๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การใช้ประโยชน์ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๗๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
แจ้งเวียน ผตท.๑-๑๐ และ หตส.ทุกจังหวัด
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๗๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดี
แจ้งเวียน สตท.๑ และ สตส.ในพื้นที่ สตท.๑
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
    คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นางสาวกิจจา แตงทรัพย์ และ นางสาวนีรนุช พูนนะประถัมภ์)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์
โควิด - 19 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง จัดทำแผนการเบิกจ่ายและประมาณการใช้จ่ายเงินแผนงานบุคลากรภาครัฐ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 รายละเอียดแนบ คลิกที่นี่ 
แจ้งเวียน สตท.๑-๑๐ และ สตส.ทุกจังหวัด
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับโอนข้าราชการ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง เชค เคาะลีฟะฮ์ บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เสด็จสวรรคต
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดคนลงตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐
 แบบฟอร์มการจัดคนลง คลิกที่นี่ 
แจ้งเวียน สตท.๑-๑๐ และ สตส.ทุกจังหวัด

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง มารดาของลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (มารดาของนายจำรัส  สนใจ)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
    คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ คำสั่ง
    ๑. คำสั่ง ที่ ๓๕๔/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
    ๒. คำสั่ง ที่ ๓๕๕/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
    ๓. คำสั่ง ที่ ๓๕๖/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
    ๔. คำสั่ง ที่ ๓๕๗/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
    ๕. คำสั่ง ที่ ๓๕๘/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
    คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ จำนวน ๗๕ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
    คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จำนวน ๓ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
    คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการ พลเรือนสามัญ จำนวน ๖ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
    คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวกัณฐมณี มีวิเศษ)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม (บิดาของนายศรัณย์พัทธ์ นันตะวงษ์)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการตรวจสอบน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ
แจ้งเวียน หตส. ๓๗ จังหวัด
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายโอภาส เที่ยงงามดี)
     ๒. คำสั่ง ที่ ๒๘๔/๒๕๖๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายนรเศรษฐ สองทอง)
     ๓. คำสั่ง ที่ ๒๘๕/๒๕๖๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายเรืองพจน์ ธารานาถ)
     ๔. คำสั่ง ที่ ๒๘๖/๒๕๖๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ว่าที่ร้อยตรี ธีระนันท์ พิจารโชติ)
     ๕. คำสั่ง ที่ ๒๘๗/๒๕๖๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๓ ราย
     ๖. คำสั่ง ที่ ๒๘๘/๒๕๖๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๕ ราย
     ๗. คำสั่ง ที่ ๒๘๙/๒๕๖๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๓ ราย
     ๘. คำสั่ง ที่ ๒๙๐/๒๕๖๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๒ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
โอนครั้งที่ ๙๙ - ๑๐๑
แจ้งเวียน สตท.๑-๑๐ และ สตส.ทุกจังหวัด
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด”
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับโอนข้าราชการ (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง เอกสารแจ้งเวียนผลการตัดสินการประกวดสำนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แจ้งเวียน หน่วยงาน สบก. 

 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม จำนวน ๖ หลักสูตร
แจ้งเวียน หน่วยงาน สบก. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อ พร้อมการติดต่อเพื่อหารือข้อกฎหมาย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรม
แจ้งเวียน หน่วยงาน สบก. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๑ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม บิดาของ นางศศิธร พันธ์เสนา
แจ้งเวียน อตส. รตส. สำนัก ศูนย์ กอง ผชช. กตน. กพร. ผตท.๑-๑๐ และ หตส.ทุกจังหวัด
 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๒๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๒ ราย (นางนุสสรา จิตคุ้ม และ นายเจษฎา ชุมชอบ)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๒๘ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๒๗ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๒๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง อดีตลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายปรีชา  สาช่อง)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๒๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๒๕ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๒๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

 

 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)  เพิ่มเติมรายละเอียด ภาคผนวก (๕ พ.ค. ๖๕)  
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๒๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๓๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง
     ๒. คำสั่ง ที่ ๓๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง จำนวน ๒๕ ตำแหน่ง
     ๓. คำสั่ง ที่ ๓๒๓/๒๕๖๕ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง จำนวน ๕ ตำแหน่ง
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี
แจ้งเวียน ผตท.๑-๑๐ และ หตส.ทุกจังหวัด
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผลงานเด่นเพื่อประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๕
แจ้งเวียน สำนัก ศูนย์ กอง ผชช. กตน. กพร. ผตท.๑-๑๐ และ หตส.ทุกจังหวัด
 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวมนัสภรณ์ ชูวงษ์)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๒๘(ก)/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นางอารีย์ สุขวงษ์)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุทธินี ยศเรือง)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.


พ.ศ. ๒๕๖๔